Aktualne dotacje

Pomoc w uzyskaniu dotacji

Dotacje to najprostsza droga do tego, by Twoja inwestycja w odnawialne źródła energii zwróciła się jak najszybciej. Nie odkładaj w tym celu własnych środków. Zacznij oszczędzać na energii elektrycznej i ogrzewaniu już teraz!

Z jakich programów możesz skorzystać? Jaką kwotę wsparcia uzyskasz? Nie musisz przeglądać stron rządowych i zapoznawać się z warunkami samodzielnie. Wykorzystaj nasze doświadczenie we współpracy z klientami ubiegającymi się o dofinansowanie fotowoltaiki i pomp ciepła.

Jakie dofinansowanie możesz pozyskać?

To, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć, zależy od:
rodzaju instalacji, jaką chcesz u siebie zamontować;
tego, w jakim budynku mieszkasz;
tego, czy inwestycję zamierzasz realizować jako osoba prywatna, przedsiębiorca czy rolnik;
Twoich przychodów w całości lub w przeliczeniu na członków rodziny.

Obecnie do dyspozycji masz kilka programów dofinansowania. Sprawdź warunki każdego z nich. Jeśli nie wiesz, który z nich będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a na pewno uzyskasz pomoc.

Program „Czyste Powietrze”

Z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” możesz skorzystać w przypadku, gdy chcesz wprowadzić zmiany w istniejącym już budynku. Może to być dom jednorodzinny lub lokal wydzielony w budynku jednorodzinnym. Dotacje przysługują osobom, które wymieniają nieefektywne źródło ciepła na nowe. Pieniądze możesz przeznaczyć m.in. na:
pompę ciepła dowolnego typu;
mikroinstalację fotowoltaiczną.

Jaką maksymalną kwotę dofinansowania możesz uzyskać? Zależy to od poziomu finansowania:
w przypadku podstawowego poziomu finansowania jest to 30 tysięcy złotych;
w przypadku podwyższonego poziomu finansowania – 37 tysięcy złotych lub 47 tysięcy złotych (dotacja z prefinansowaniem);
w przypadku najwyższego poziomu finansowania – 69 tysięcy złotych lub 79 tysięcy złotych (dotacja z prefinansowaniem).

W programie „Czyste Powietrze” obowiązuje kryterium dochodowe. Dofinansowanie przysługuje tylko osobom, których dochód łączny lub na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza określonej kwoty.

Program „Mój Prąd”

To program skierowany do dwóch grup prosumentów:
osób, które nie mają jeszcze instalacji fotowoltaicznej;
osób, które rozliczały się dotychczas w systemie opustów i chcą przejść na nowy system rozliczeń – net-billing.

Jakie są szczegółowe warunki dofinansowania? Prosumenci mogą uzyskać zwrot kosztów za zakup, montaż, transport instalacji fotowoltaicznej, a także urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła oraz systemów do zarządzania energią.
Dla osób, które rozliczają się w systemie net-billing, a także tych, które korzystały z dotychczasowego systemu, ale są gotowe zmienić go na nowy (i nie otrzymały dotychczas dofinansowania), warunki są następujące:
wysokość dofinansowania może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych;
dla mikroinstalacji fotowoltaicznej maksymalne dofinansowanie to 4 tysiące złotych;
dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element (magazyn ciepła lub energii, system zarządzania energią) maksymalne dofinansowanie to 5 tysięcy złotych;
maksymalne dofinansowanie w przypadku produktów zwiększających autokonsumpcję energii wynosi: dla urządzeń do magazynowania ciepła 5 tysięcy złotych, dla magazynów energii 7,5 tysiąca złotych, systemu zarządzania energią HEMS/EMS 3 tysiące złotych (pod warunkiem zamontowania magazynu energii elektrycznej lub ciepła).

Łączna maksymalna kwota finansowania to 20,5 tysiąca złotych.
Dla osób, które korzystały już wcześniej z dotacji, rozliczają się w systemie net-metering i chcą zmienić go na net-billing, maksymalne kwoty wynoszą:
dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element (magazyn ciepła lub energii, system zarządzania energią) – 2 tysiące złotych na jedno przedsięwzięcie;
w przypadku zakupu magazynu ciepła – 5 tysięcy złotych;
w przypadku magazynu energii elektrycznej – 7,5 tysiąca złotych;
w przypadku systemu zarządzania energią – 3 tysiące złotych.

Łącznie można pozyskać maksymalnie 17,5 tysiąca złotych na jedno przedsięwzięcie.

Program „Moje Ciepło”

Z dotacji z Funduszu Modernizacyjnego dostępne w ramach programu „Moje Ciepło” możesz skorzystać w przypadku, gdy chcesz zamontować pompę ciepła w nowym domu jednorodzinnym. Dofinansowanie obejmuje wszystkie rodzaje pomp ciepła: powietrzne, wodne i gruntowe. W budynku nie może znajdować się źródło ciepła na paliwa stałe.
Wsparcie finansowe obejmuje zakup i montaż:
pompy ciepła wybranego rodzaju;
osprzętu;
zbiornika akumulacyjnego lub buforowego;
zasobnika ciepłej wody.
W programie „Moje Ciepło” możesz odzyskać 30% lub 45% (jeśli masz Kartę Rodziny Dużej) kosztów zakupu i montażu pompy ciepła wraz z pozostałymi elementami instalacji. Maksymalnie jest to 7 tysięcy złotych dla pomp ciepła typu powietrze-powietrze w systemie centralnym i powietrze-woda oraz 21 tysięcy złotych dla gruntowych pomp ciepła.

Program Agroenergia – dotacje dla rolników

Z dotacji w ramach programu Agroenergia możesz skorzystać, jeśli:
jako osoba fizyczna jesteś właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi pomiędzy 1 a 300 ha, a także jeśli przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziłeś osobiście gospodarstwo;
jako osoba prawna jesteś właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi pomiędzy 1 a 300 ha, a także jeśli przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziłeś działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Dofinansowanie przysługuje osobom, które chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną o mocy od 15 do 50 kW lub w pompę ciepła – w obu przypadkach kwota dofinansowania wynosi 25 tysięcy złotych – a także w magazyn energii (dofinansowanie do 20 tysięcy złotych). Jeśli zdecydujesz się na montaż zarówno pompy ciepła, jak i fotowoltaiki, przysługuje Ci dodatek w wysokości 10 tysięcy złotych.

W jaki sposób pomożemy Ci w uzyskaniu dotacji?

Nie korzystałeś dotychczas z dofinansowania i masz wątpliwości, czy uda Ci się prawidłowo przygotować dokumenty? A może nie jesteś pewien, z którego programu najlepiej skorzystać? Sięgnij po nasze wsparcie. Oferujemy:
doradztwo w wyborze odpowiedniego programu;
wstępną weryfikację – ocenimy, czy masz szansę na uzyskanie dofinansowania;
pomoc merytoryczną na etapie wypełniania wniosku;
pomoc w rozliczeniu dotacji.

Jako firma specjalizująca się w montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła doradzimy Ci także odpowiednie rozwiązania techniczne. Zadbamy o to, by wybrane urządzenia mieściły się w wymogach określonych w warunkach dofinansowania (np. pod względem mocy mikroinstalacji). Dopasujemy rozwiązania także pod kątem finansowym, tak, aby jak największa część inwestycji mogła zostać sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach dotacji.
Zwiększ swoje szanse na uzyskanie dofinansowania fotowoltaiki lub pompy ciepła – skontaktuj się z nami!

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny

Wypełnij formularz i umów się na konsultację. To nic nie kosztuje! Nasz doradca zaproponuje rozwiązania, które sprawdzą się u Ciebie najlepiej, oraz przygotuje wycenę inwestycji.